O Nutricii

Už viac ako 100 rokov vyvíjame a vyrábame špeciálnu výživu pre deti a enterálnu klinickú výživu pre ľudí so špecifickými výživovými potrebami. Naša spoločnosť zmenila životy miliónov ľudí po celom svete. Tento trvalý záväzok si nesieme do dnes a poskytujeme výživu, ktorá môže v kľúčových okamihoch zmeniť celý život.