O výžive pri PKU/DMO

Ocitli ste sa vy alebo váš blízky v situácii, kedy je potrebné zaradiť do jedálnička produkty pre špeciálne výživové potreby? Portfólio produktov Nutricia je navrhnuté tak, aby pozitívne ovplyvňovalo a zvyšovalo pohodlie v stravovaní pre ľudí, ktorí to najviac potrebujú v najkritickejších obdobiach ich života.

V prípade, ak chcete riešiť svoju situáciu pomocou nutričných prípravkov, možno ich zakúpiť aj v lekárňach.
Poraďte sa o svojej situácii so svojím lekárnikom.

Viac o výžive

O výžive
v chorobe

O výžive
pri PKU/DMO

O výžive
detí

Dôležité upozornenie

Potrvrdzujem, že osobe, o ktorú sa starám, bol lekárom či iným odborníkom v zdravotníctve (lekárnikom alebo odborníkom v oblasti klinickej výživy) predpísaný alebo odporučený prípravok špeciálnej výživy (potravina na osobitné lekárske účely).

Pre výživu novorodencov a dojčiat je najprirodzenejšou a najvýhodnejšou stravou, zastúpením svojich živín a ich kvalitou, materské mlieko. Potraviny na osobitné lekárské účely sú určené na diétný režim pri uvedených indikáciach. Prípravky musia byť používané pod dohľadom lekára. Rozhodnutie začať podávanie príkrmov, vrátane akejkoľvek výnimky z pravidla šiestich mesiacov, by malo byť prijímané len na základe odporúčania lekára alebo osôb kvalifikovaných vo výžive alebo farmácii alebo iných odborníkov zodpovedných za starostlivosť o matku a dieťa, a to v závislosti na individuálnom raste a vývojových potrebách konkrétneho dojčaťa.
Pre zdravie dojčiat je dôležité dôsledne dodržiavať návod na prípravu aj uvedené odporúčania. Spôsob použitia a ďalšie informácie sú uvedené na obaloch.