O výžive detí

Ocitli ste sa vy alebo váš blízky v situácii, kedy je potrebné zaradiť do jedálnička produkty pre špeciálne výživové potreby? Portfólio produktov Nutricia je navrhnuté tak, aby pozitívne ovplyvňovalo a zvyšovalo pohodlie vo stravovanie pre ľudí, ktorí to najviac potrebujú v najkritickejších obdobiach ich života.

V prípade, ak chcete riešiť svoju situáciu pomocou nutričných prípravkov, možno ich zakúpiť aj v lekárňach.
Poraďte sa o svojej situácii so svojím lekárnikom.

Viac o výžive

O výžive
v chorobe

O výžive
pri PKU/DMO

O výžive
detí