Výživa neprospievajúcich detí

Deti potrebujú pre svoj správny rast a vývoj dostatočnú a vyváženú stravu. V niektorých prípadoch, ak vaše dieťa trpí napr. nechutenstvom, je vyberavé v jedle (je tzv. picky eater), má nejaké akútne či chronické ochorenie, môže byť pokrytie jeho výživových potrieb náročné. Pokiaľ je príjem energie dlhodobo nižší než jej výdaj, môže byť vaše dieťa označené ako neprospievajúce. 

To znamená, že začne zaostávať vo svojom predpokladanom raste a je spravidla menšie než jeho vrstovníci rovnakého pohlavia. Túto skutočnosť prípadne odhalí ošetrujúci pediater pri pravidelných prehliadkach, pri ktorých vaše dieťa meria a váži. Aby vaše dieťa opäť dohnalo svoj rast, je potrebné zvýšiť jeho príjem energie. Pokiaľ nie je možné pokryť zvýšený príjem energie bežnou stravou, môžete s pediatrom konzultovať zavedenie vysokoenergetickej nutrične kompletnej výživy, ktorá pomôže dieťaťu zvýšené výživové nároky pokryť, a to buď formou doplnku k bežnej strave, alebo v prípade nutnosti úplnej náhrady bežnej stravy.

Poraďte sa so svojím pediatrom
Máte ešte nejaké otázky, na ktoré sa chcete opýtať? Potom je tu pre vás pripravený náš tím a spolupracujúci odborníci. Kontaktujte je prostredníctvom našej poradne, emailom na info@nutriklub.sk, alebo telefonicky na 0800 601 600.
Alebo formou chatu: nutriklub.sk/poradna-odbornikov

Více o výživě

Výživa dieťaťa s rizikom vzniku alergie

V dnešnom globálnom a rýchlom svete je už alergia braná takmer ako bežná súčasť našich životov. O alergiách sa vie veľa a…...

Výživa v tehotenstve

Tehotenstvo, ktoré sa predovšetkým v posledných rokoch označovalo za tzv. „iný stav“, má svoje špecifiká, a to nielen čo do…...

Viac o výžive

O výžive
v chorobe

O výžive
pri PKU/DMO

O výžive
detí