Výživa pri alergii na bielkovinu kravského mlieka

Alergia na bielkovinu kravského mlieka (ABKM) patrí k najčastejším potravinovým alergiám u detí a postihuje 2 až 5 % dojčiat.

Ide o stav, keď imunitný systém dieťaťa prehnane reaguje na bielkoviny nachádzajúce sa v kravskom mlieku a mliečnych výrobkoch, prípadne na bielkoviny kravského mlieka v mlieku materskom (tam sa dostanú zo stravy matky). Najčastejšie sa objavuje u dojčiat – v 95 % prípadov sa objaví v prvom roku života dieťaťa, absolútna väčšina dokonca počas prvých štyroch mesiacov. U deviatich z desiatich detských pacientov táto alergia vymizne do troch rokov veku.

To či bude mať vaše dieťatko alergiu, je z istej časti dané už genetickou predispozíciou. Pokiaľ je aspoň jeden rodič alergický, je tu riziko, že aj jeho potomok bude mať sklon k alergii. Ak sú alergickí obaja rodičia, toto riziko sa zvyšuje. No nielen genetická výbava vášho dieťatka môže ovplyvniť skutočnosť, či alergiu bude mať, alebo nie. Svoju rolu zohrávajú aj vonkajšie vplyvy (pôrod cisárskym rezom, užívanie antibiotík v ranom veku dieťaťa alebo matky v poslednom trimestri tehotenstva, znečistené ovzdušie a ďalšie). 

ABKM a jej príznaky

Včasné rozpoznanie symptómov alergie na bielkovinu kravského mlieka (ABKM) je kľúčové, s pomocou lekára však všetko zvládnete vy aj vaše dieťa. Príznaky alergie na bielkovinu kravského mlieka sa týkajú najčastejšie tráviaceho systému a pokožky, menej často dýchacích ciest. U niektorých malých detí sa môže objaviť aj závažnejšia reakcia, ako je napríklad sípavé dýchanie, napuchnutie pier, svrbenie kože a vyrážka či vracanie.

Zriedka sa môže vyskytnúť aj závažná reakcia, ako je anafylaxia, teda alergická reakcia, ktorá vedie až k stavu ohrozenia života. Často sa objaví aj viac príznakov naraz. Alergická reakcia môže nastať okamžite, ale môže byť aj oneskorená a prejaviť sa po niekoľkých hodinách. Nanešťastie podchytenie príznakov a stanovenie presnej diagnózy nie je vždy jednoduché, pretože celý rad prejavov sa zhoduje s prejavmi iných ochorení.

Stanovenie diagnózy ABKM

Diagnózu vždy určuje lekár na základe tzv. eliminačno-expozičného testu. Počas eliminačno-expozičného testu, ktorý sa robí pod dohľadom lekára, sa vylúči kravské mlieko zo stravy dieťaťa (v prípade dojčeného dieťaťa zo stravy matky). Pokiaľ ide o alergiu, do 3 dní (žihľavka, vracanie, kolika, krv v stolici) až 4 týždňov (atopický ekzém, hlienovité hnačky) dôjde obvykle k ústupu ťažkostí. Počas eliminačno-expozičného testu sa dieťaťu, ktoré už nie je celkom dojčené, nasadí špeciálna výživa pre deti s alergiou na bielkovinu kravského mlieka s extenzívne hydrolyzovanými bielkovinami, t. j. bielkovinami rozštiepenými na peptidy a aminokyseliny, ktoré imunitný systém alergického dieťaťa nepovažuje za alergén,  alebo v prípade vážnych prejavov alergie na bielkovinu kravského mlieka aminokyselinová formula s bielkovinami rozštiepenými na samotné aminokyseliny, ktoré sú tak 100 % nealergénne. V prípade plne dojčeného dieťaťa sa vylúči kravské mlieko zo stravy matky.

Po ukončení eliminačno-expozičného testu sa dieťa vystaví opätovne kravskému mlieku, aby sa diagnóza spätne potvrdila. Eliminačno-expozičný test môže urobiť váš detský lekár/pediater. Prípadne vás môže odoslať ku gastroenterológovi či alergológovi, kde sa však môžete stretnúť s dlhším časom čakania na objednanie.

Postup pri ABKM

Základným opatrením je vylúčenie kravského mlieka a mliečnych výrobkov zo stravy dieťaťa, prípadne aj zo stravy matky, pokiaľ je dieťa plne/čiastočne dojčené. Na základe toho vám pediater tiež odporučí vhodnú výživu tak, aby spĺňala  nutričné nároky vášho dieťatka. Ak vaše dieťa ešte neje príkrmy, postupuje dvoma spôsobmi:

ABKM DIÉTA PRI DOJČENÍ

Mamička vylúči bielkovinu kravského mlieka zo svojho jedálneho lístka. To je nevyhnutné preto, že niektoré mliečne bielkoviny sa môžu zo stravy matky dostať do materského mlieka. Príznaky alergie na bielkovinu kravského mlieka by mali cca do 2 týždňov vymiznúť. Pri bezmliečnej diéte je však nutné zaistiť dostatočný prísun vápnika a pozorne študovať etikety – mlieko sa môže skrývať aj tam, kde by ste ho nečakali (pečivo, niektoré údeniny a pod.). Pri vynechaní mlieka zo stravy matky je potrebné počítať s prechodným obdobím, keď aj navzdory bezmliečnej diéte sa môžu bielkoviny kravského mlieka ešte nejaký čas v materskom mlieku vyskytovať. Toto obdobie nebýva väčšinou dlhšie než jeden týždeň.

ABKM DIÉTA U NEDOJČENÝCH DETÍ:

Ak dieťa nemôže byť výhradne dojčené, musíme vysadenie dojčenského mlieka nahradiť adekvátnou výživou – podľa odporučenia lekára. Výživou, ktorá musí jednak minimalizovať pokračovanie vzniknutej imunitnej reakcie a jednak spĺňať výživové požiadavky dieťaťa. Spôsob náhrady sa riadi podľa závažnosti prejavov:

  • Pokiaľ ide o relatívne ľahkú alergiu (dojčenská kolika bez iných príznakov, ľahký ekzém a pod.), používa sa obvykle výživa s extenzívne hydrolyzovanou bielkovinou.
  • U detí s ťažšou formou alergie (neprospievanie, ťažká hnačka, ťažký ekzém, rozsiahle opuchy, ťažká či dlhotrvajúca dušnosť, anafylaxia) sa obvykle používa výživa na báze aminokyselín, čo sú stavebné prvky bielkovín, ktoré nie sú alergénne. Deti s alergiou na bielkovinu kravského mlieka nemajú byť kŕmené dojčenskými mliekami s neupravenými bielkovinami kravského mlieka.

Deti s ABKM by nemali dostávať ani prípravky s čiastočne štiepenou bielkovinou označované ako HA (hypoantigénne) mlieka. Do diéty detí s ABKM nepatrí ani sója a sójové výrobky. Lekári neodporúčajú podávať sóju dojčatám do šiestich mesiacov veku. Navyše u detí alergických na bielkovinu kravského mlieka je veľká pravdepodobnosť, že budú trpieť aj alergiou na sóju. Vhodné nie sú ani výživy vyrábané z mlieka iných zvierat (napríklad z kozieho mlieka), pretože u bábätiek alergických na bielkovinu kravského mlieka môžu tiež vyvolať alergickú reakciu.

Vyskúšajte našu kalkulačku a vypočítajte si riziko vzniku alergie u svojho dieťaťa. nutriklub.sk/riziko-alergie
Poraďte sa so svojím pediatrom
Navštívte naše stránky Nutriklubu, kde nájdete ešte viac zaujímavých článkov k  téme.
Máte ešte nejaké otázky, na ktoré sa chcete opýtať? Využite našu infolinku 0800 601 600, kde vám radi poradia naši odborníci z radov laktačných poradkýň, nutričných terapeutiek a ďalších špecialistov z odboru starostlivosti o dieťa.
Alebo formou chatu: nutriklub.sk/poradna-odbornikov

Více o výživě

Výživa v tehotenstve

Tehotenstvo, ktoré sa predovšetkým v posledných rokoch označovalo za tzv. „iný stav“, má svoje špecifiká, a to nielen čo do…...

Začíname s príkrmami krok za krokom

Máme doma dojčatá, stačí mu stále dojčenské / materské mlieko? Kedy je vhodné začať s prvými príkrmami u dojčených detí…...

Viac o výžive

O výžive
v chorobe

O výžive
pri PKU/DMO

O výžive
detí