Ketogénna diéta

Epilepsia je všeobecne najbežnejšie závažné ochorenie mozgu na celom svete. S epilepsiou žije približne 50 miliónov ľudí, pričom deti reprezentujú 25 % všetkých nových diagnóz epilepsie.

Farmakorezistentná epilepsia je zlyhaním aspoň 2 tolerovaných vhodne vybraných a užívaných antiepileptík (AED) určených k udržaniu stavu bez záchvatov. Viac ako 36 % pacientov s epilepsiou má s AED neadekvátnu kontrolu nad záchvatmi.

KETOGÉNNA DIÉTA – JEDEN Z MOŽNÝCH POSTUPOV PRI LIEČBE EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATOV

Jedná sa o neinvazívnu možnosť, ako získať kontrolu nad epileptickými záchvatmi. Ketogénnej diéte sa venujú špecializované lekárske centrá a profitujú z nej najmä pacienti rezistentní na antiepileptiká alebo pacienti, ktorí ich netolerujú či majú silné vedľajšie účinky. Používajú sa taktiež pri deficite glukózového prenášača typu 1 a deficitu pyruvátdehydrogenázy.

Ketogénna diéta obsahuje vysoké množstvo tukov, primerané množstvo bielkovín pre rastúci organizmus a minimálne množstvo sacharidov. Imituje v organizme podobné procesy ako pri hladovaní. Udržuje organizmus v ketóze, kedy telo využíva ketolátky ako zdroj energie. Presný mechanizmus účinku zatiaľ nie je úplne objasnený.

ZÁKLADOM KETOGÉNNEJ DIÉTY JE TUK 

Základnými parametrami diéty je ketogénny pomer, množstvo bielkovín a kalorický príjem. Tieto parametre sú stanovené lekárom spolu s nutričným špecialistom podľa individuálnych potrieb pacienta. Ketogénny pomer predstavuje pomerné zastúpenie tukov, cukrov a bielkovín v strave. Napr. najčastejšie používaný pomer 4:1 znamená, že 4 diely tuku pripadajú na 1 diel bielkovín a cukrov. Pre predstavu klasická racionálna strava má pomer približne 0,3:1.

Ketogénna diéta vyžaduje prísne dodržiavanie, je pomerne náročná na prípravu a vyžaduje dôslednú spoluprácu ako od samotného pacienta, tak i rodiny a celého okolia. Všetky suroviny je potrebné presne vážiť či merať podľa daného rozpisu. Veľkosť jedál je malá, pretože väčšinu energie tvorí tuk. Dieťa je teda odkázané len na stravu pripravenú doma.

Ako už bolo spomenuté, základom ketogénnej diéty je tuk. Použiť sa dajú všetky dostupné potraviny  napr. maslo, repkový, slnečnicový, olivový olej, smotana atď. Z bielkovinných zdrojov používame mäso, syry, údeniny, vajce a ryby.  Veľmi obmedzené sú sacharidové potraviny. Sacharidy sa dopĺňajú najmä zeleninou a mliečnymi výrobkami. Cestoviny, ryža, zemiaky, strukoviny, pečivo sa nezaraďuje skoro vôbec. Ovocie len vo veľmi malom množstve. Zakázané sú všetky sladkosti, sladené nápoje a cukor.

Na farmaceutickom trhu sú k dispozícii prípravky, ktoré pomáhajú pri príprave ketogénnej diéty. Sú vhodné na prípravu sladkých i slaných ketogénnych jedál. Umožňujú ľahké servírovanie vďaka presnému pomeru a nutričnému profilu. Sú vhodné i pre sondovú výživu a k príprave varených a pečených pokrmov pre lepšie dodržiavanie diéty. Svojím komplexným zložením minimalizujú potrebu ďalších suplementov. 

Strava zostavená podľa týchto kritérií nie je racionálnou výživou, je nutné dopĺňať vitamíny a minerálne látky. Jedná sa o veľmi špecifický postup, ktorý má svoje pozitíva a zároveň riziká a komplikácie. Preto by malo byť zavedenie diéty vždy pod dohľadom lekára (neurológa) a nutričného špecialistu a v súčinnosti s pediatrom a farmaceutom.

Více o výživě

PKU môjho dieťaťa

Zistenie, že má Vaše dieťa diagnostikovanú fenylketonúriu (PKU), je pre Vás pravdepodobne nepríjemné a výrazne emocionálne. Majte však na pamäti,…...

PKU diéta v dospelom veku

V tomto období máte už vedomosti čo je vrodená porucha látkovej premeny fenylalanínu (fenylketonúria a hyperfenylalaninémia) a viete, že fenylketonúria (PKU) patrí…...

Viac o výžive

O výžive
v chorobe

O výžive
pri PKU/DMO

O výžive
detí

Dôležité upozornenie

Potrvrdzujem, že osobe, o ktorú sa starám, bol lekárom či iným odborníkom v zdravotníctve (lekárnikom alebo odborníkom v oblasti klinickej výživy) predpísaný alebo odporučený prípravok špeciálnej výživy (potravina na osobitné lekárske účely).

Pre výživu novorodencov a dojčiat je najprirodzenejšou a najvýhodnejšou stravou, zastúpením svojich živín a ich kvalitou, materské mlieko. Potraviny na osobitné lekárské účely sú určené na diétný režim pri uvedených indikáciach. Prípravky musia byť používané pod dohľadom lekára. Rozhodnutie začať podávanie príkrmov, vrátane akejkoľvek výnimky z pravidla šiestich mesiacov, by malo byť prijímané len na základe odporúčania lekára alebo osôb kvalifikovaných vo výžive alebo farmácii alebo iných odborníkov zodpovedných za starostlivosť o matku a dieťa, a to v závislosti na individuálnom raste a vývojových potrebách konkrétneho dojčaťa.
Pre zdravie dojčiat je dôležité dôsledne dodržiavať návod na prípravu aj uvedené odporúčania. Spôsob použitia a ďalšie informácie sú uvedené na obaloch.