Moje dieťa musí byť kŕmené pomocou sondy

Niektoré ochorenia či úrazy neumožňujú dieťaťu vypiť alebo zjesť dostatočné množstvo potravy ústami. Ak vaše dieťa nie je schopné bezpečne prijímať potravu, môže lekár odporučiť zaviesť mu výživovú sondu. Tá umožní podať dieťaťu tak výživu, ako aj tekutiny a lieky a zaistiť mu tak potrebný príjem živín pre jeho rast a vývoj.

 

Najčastejšími dôvodmi pre zavedenie sondy dieťaťu sú:

1) Dieťa nie je schopné jesť alebo nevstrebáva dostatok živín potrebných pre jeho rast.

2) Dieťa má problémy s prehĺtaním.

3) Hrozí riziko vdýchnutia stravy do pľúc (tzv. aspirácia). 

 

Tieto dôvody môžu nastať u detí, ktoré majú iné zdravotné ťažkosti, ako sú napr. ochorenia srdca, tráviaceho traktu, neurologické ťažkosti alebo oneskorený vývoj.

Z pohľadu rodiča môže byť zavedenie sondy dieťaťu veľmi stresujúcou situáciou. I keď sa to môže javiť ako veľký a nepríjemný zákrok, väčšinou sú tieto predstavy horšie než skutočnosť. Zavedenie výživovej sondy je obvykle nenáročná procedúra. Veľa detí navyše potrebuje výživovú sondu len dočasne a neskôr môže lekár rozhodnúť sondu celkom odstrániť. Čas, ako dlho musí byť výživová sonda dieťaťu zavedená, je veľmi individuálny. U niektorých detí to môže byť len niekoľko týždňov. Iné deti môžu potrebovať výživovú sondu dlhodobo. Opýtajte sa svojho lekára, aký čas zavedenia sondy odhaduje v prípade vášho dieťaťa.  


Existuje celý rad výživových sond. Voľba výživovej sondy a spôsob jej zavedenia je na rozhodnutí lekára, ktorý individuálne posúdi stav pacienta a všetky súvislosti. 

Nazogastrickú sondu obvykle zavádza zdravotnícky personál na oddelení. Cez nosový otvor sondu zasunú až do žalúdka pacienta. Táto sonda je obvykle určená len na krátkodobé podávanie výživy rádovo v niekoľkých dňoch až týždňoch. Zavedenie nazogastrickej sondy môže byť trochu nepríjemné, ale len čo je v žalúdku, deti si na ňu obvykle rýchlo zvyknú. Rozhodne nebráni vášmu dieťaťu prípadne začať normálne jesť. Táto sonda musí byť menená každý mesiac.

Ak dieťa vracia alebo má problémy s nazogastrickým živením, možno sondu umiestniť za žalúdok až do tenkého čreva. V tomto prípade hovoríme o nazojejunálnej sonde. Táto sonda je opäť obvykle určená len na krátkodobé podávanie výživy.

Ak sa predpokladá, že dieťa bude sondu potrebovať dlhšie než 2 – 3 mesiace, môže lekár odporučiť zavedenie PEG-u (Perkutánnej endoskopickej gastrostómie). Na zavedenie PEG-u je obvykle potrebné vykonať malý gastroskopický zákrok a sonda je lekárom vyvedená zo žalúdka cez brušnú stenu. Detský pacient tak má na bruchu hadičku, do ktorej sa potom aplikuje výživa, lieky a voda.  

 

Po 10 dňoch od zákroku už nebýva miesto zavedenia PEG-u bolestivé. Ani samotná aplikácia výživy, ani bežná starostlivosť o sondu nebolí. Časom zistíte, že PEG môže byť absolútne nenápadný a nemusí znamenať ani veľké obmedzenie bežných aktivít vášho dieťaťa.  

Po prepustení z nemocnice sa starostlivosť o PEG stane súčasťou vášho každodenného života. Je dobré naučiť sa starať o PEG vášho dieťaťa už v nemocnici. Zdravotnícky personál v nemocnici vás naučí, ako sa o sondu starať a ako podávať dieťaťu výživu. 

Vaše časté situácie - Novorodenci a deti