Príklady: Na pokožke môjho bábätka sa objavila vyrážka, trápia ho bolesti bruška prechádzajúce do kŕčov a občas sa dostavia nevoľnosti v podobe vracania či hnačky.

Ako spoznať, že práve vaše bábätko má alergiu na bielkovinu kravského mlieka?

Alergiu na bielkovinu kravského mlieka (ABKM) je, bohužiaľ, zložité určiť na prvý pokus. Ide však o jednu z najčastejšie diagnostikovaných alergií v dojčenskom veku. Ak sa objaví na pokožke vášho bábätka vyrážka, alebo po dojčení či vypití pravidelnej dávky dojčenského mlieka zaznamenáte iné ťažkosti, ako je vracanie či hnačka, najskôr ide o neprimeranú alergickú reakciu imunitného systému na bielkoviny nachádzajúce sa v kravskom mlieku. V ojedinelých prípadoch môže u takto malých detí dochádzať aj k závažnejším reakciám, ako je napríklad sípavé dýchanie, napuchnutie pier či dokonca tzv. anafylaxia, alebo náhla prudká reakcia organizmu na alergén, ktorá môže ohroziť život. 

Čo robiť, ak má moje bábätko alergické príznaky?

V prvom rade rozhodne neprepadajte panike. Alergia na bielkovinu kravského mlieka obvykle u malých detí do troch rokov takmer vymizne. Dôležité je, ak sa objaví nejaký z vyššie zmienených príznakov u vášho bábätka, obrátiť sa na svojho pediatra a celú situáciu s ním prebrať. Spoločne si prejdete rad základných otázok, z ktorých bude možné stanoviť diagnózu. Diagnózu lekár potvrdí až na základe tzv. eliminačno-expozičného testu, teda vylúčenia alergénu zo stravy matky či dieťaťa a jeho opätovnom skusmom zaradení.

 

Pokiaľ svoje dieťa plne dojčíte a váš lekár stanoví diagnózu ABKM, bude to znamenať zásadnú zmenu predovšetkým vo vašom jedálnom lístku. Budete musieť celkom vylúčiť všetky potraviny, kde by sa kravské mlieko mohlo objaviť. Starostlivo si čítajte zloženie toho, čo do svojho jedálneho lístka zakomponujete, pretože pri niektorých potravinách na prvý pohľad nemusí byť celkom jasné, že by sa v nich kravské mlieko mohlo vyskytovať. Po takto nasadenej diéte obvykle do dvoch týždňov príznaky u vášho bábätka vymiznú. 

 

TIP:

 

Ak vyradíte zo svojho jedálneho lístka mlieko, nezabudnite si nahradiť prísun vápnika inými možnosťami. Aj vaše zdravie je dôležité.

Ak je vaše bábätko výhradne na umelej/náhradnej dojčenskej výžive, je potrebné s vaším pediatrom nájsť adekvátnu náhradu, ktorá bude jednak minimalizovať pokračovanie vzniknutej imunitnej reakcie a jednak spĺňať výživové požiadavky dieťaťa. Aj v tomto prípade neexistuje len jedna možnosť:

  • Ak má vaše dieťa relatívne ľahkú alergiu (dojčenská kolika bez iných príznakov, ľahký ekzém a pod.), odporučí vám pediater obvykle náhradnú dojčenskú výživu s extenzívne hydrolyzovanou bielkovinou. Takáto výživa sa vyrába z kravského mlieka, ale špeciálnym postupom, počas ktorého sa bielkoviny rozštiepia a zníži sa tak výskyt alergickej reakcie. Výživa však obsahuje zvyškové peptidy, ktoré môžu stále alergickú reakciu vyvolať.
  • U detí s ťažšou formou alergie (neprospievanie, ťažká hnačka, ťažký ekzém, rozsiahle opuchy, ťažká či dlhotrvajúca dušnosť, anafylaxia) sa obvykle odporučí výživa na báze aminokyselín, ktoré nie sú alergénne. Výroba tejto špeciálnej výživy prebieha za prísnych podmienok na bezpečnosť a kvalitu tak, aby sa minimalizovalo riziko kontaminácie.  Neobsahuje bielkovinu kravského mlieka ani iné pridané bielkoviny či peptidy, a to ani v stopovom množstve. Obsahuje iba čisté aminokyseliny.

Vaše časté situácie - Novorodenci a deti

Niektoré ochorenia či úrazy neumožňujú dieťaťu vypiť alebo zjesť dostatočné množstvo potravy ústami. Ak vaše dieťa nie je schopné bezpečne prijímať potravu, môže lekár odporučiť zaviesť mu výživovú sondu. Tá umožní podať dieťaťu tak výživu, ako aj tekutiny a lieky a zaistiť mu tak potrebný príjem živín pre jeho rast a vývoj.

 

Najčastejšími dôvodmi pre zavedenie sondy dieťaťu sú:

1) Dieťa nie je schopné jesť alebo nevstrebáva dostatok živín potrebných pre jeho rast.

2) Dieťa má problémy s prehĺtaním.

3) Hrozí riziko vdýchnutia stravy do pľúc (tzv. aspirácia). 

 

Tieto dôvody môžu nastať u detí, ktoré majú iné zdravotné ťažkosti, ako sú napr. ochorenia srdca, tráviaceho traktu, neurologické ťažkosti alebo oneskorený vývoj.

Z pohľadu rodiča môže byť zavedenie sondy dieťaťu veľmi stresujúcou situáciou. I keď sa to môže javiť ako veľký a nepríjemný zákrok, väčšinou sú tieto predstavy horšie než skutočnosť. Zavedenie výživovej sondy je obvykle nenáročná procedúra. Veľa detí navyše potrebuje výživovú sondu len dočasne a neskôr môže lekár rozhodnúť sondu celkom odstrániť. Čas, ako dlho musí byť výživová sonda dieťaťu zavedená, je veľmi individuálny. U niektorých detí to môže byť len niekoľko týždňov. Iné deti môžu potrebovať výživovú sondu dlhodobo. Opýtajte sa svojho lekára, aký čas zavedenia sondy odhaduje v prípade vášho dieťaťa.  


Existuje celý rad výživových sond. Voľba výživovej sondy a spôsob jej zavedenia je na rozhodnutí lekára, ktorý individuálne posúdi stav pacienta a všetky súvislosti. 

Nazogastrickú sondu obvykle zavádza zdravotnícky personál na oddelení. Cez nosový otvor sondu zasunú až do žalúdka pacienta. Táto sonda je obvykle určená len na krátkodobé podávanie výživy rádovo v niekoľkých dňoch až týždňoch. Zavedenie nazogastrickej sondy môže byť trochu nepríjemné, ale len čo je v žalúdku, deti si na ňu obvykle rýchlo zvyknú. Rozhodne nebráni vášmu dieťaťu prípadne začať normálne jesť. Táto sonda musí byť menená každý mesiac.

Ak dieťa vracia alebo má problémy s nazogastrickým živením, možno sondu umiestniť za žalúdok až do tenkého čreva. V tomto prípade hovoríme o nazojejunálnej sonde. Táto sonda je opäť obvykle určená len na krátkodobé podávanie výživy.

Ak sa predpokladá, že dieťa bude sondu potrebovať dlhšie než 2 – 3 mesiace, môže lekár odporučiť zavedenie PEG-u (Perkutánnej endoskopickej gastrostómie). Na zavedenie PEG-u je obvykle potrebné vykonať malý gastroskopický zákrok a sonda je lekárom vyvedená zo žalúdka cez brušnú stenu. Detský pacient tak má na bruchu hadičku, do ktorej sa potom aplikuje výživa, lieky a voda.  

 

Po 10 dňoch od zákroku už nebýva miesto zavedenia PEG-u bolestivé. Ani samotná aplikácia výživy, ani bežná starostlivosť o sondu nebolí. Časom zistíte, že PEG môže byť absolútne nenápadný a nemusí znamenať ani veľké obmedzenie bežných aktivít vášho dieťaťa.  

Po prepustení z nemocnice sa starostlivosť o PEG stane súčasťou vášho každodenného života. Je dobré naučiť sa starať o PEG vášho dieťaťa už v nemocnici. Zdravotnícky personál v nemocnici vás naučí, ako sa o sondu starať a ako podávať dieťaťu výživu. 

Vaše časté situácie - Novorodenci a deti

Čo je to PKU?

PKU je dedičná metabolická porucha spôsobená absenciou enzýmu, ktorý štiepi fenylalanín (PHE). Fenylalanín je aminokyselina obsiahnutá v bielkovinách prijímaných zo stravy. Hromadenie fenylalanínu, ktorého vysoká hladina v organizme je škodlivá, vedie k poruchám nervovej sústavy s negatívnymi dôsledkami najmä pre vývoj mozgu. Tento proces obvykle spôsobuje spomalenie fyzického a duševného vývoja a mentálne postihnutie. Týmto následkom možno úplne zabrániť včasnou diagnostikou a dôsledným dodržiavaním diétneho režimu. 

Novorodenecký skríning PKU

Diagnóza PKU je stanovená pri novorodeneckom skríningovom vyšetrení. Novorodencovi je v rozmedzí 48-72 hodín po narodení odobraná kvapka krvi a v prípade pozitívneho výsledku nálezu vysokej hladiny fenylalanínu v krvi prechádza do starostlivosti špecializovaných metabolických centier.

Riešenie PKU

Pacient s PKU musí dodržiavať špeciálnu celoživotnú diétu s obmedzeným príjmom fenylalanínu. Základom diéty je dodržiavanie povoleného množstva fenylalanínu na deň. Zo stravy je potrebné vylúčiť potraviny s vysokým obsahom bielkovín a obmedziť príjem potravín so stredným obsahom bielkovín. Potrebné bielkoviny, vitamíny, minerálne látky a ďalšie nevyhnutné mikronutrienty sú pacientom s PKU dopĺňané prostredníctvom špeciálnych diétnych preparátov. 

Počas života dieťaťa je nutné udržiavať hladinu fenylalanínu v rozmedzí pre daný vek a podľa pokynov ošetrujúceho lekára, ktorý zdravotný stav pravidelne monitoruje. 

 

U dieťaťa s PKU, ktoré dodržiava diétny režim od prvého mesiaca života, možno očakávať normálny fyzický a duševný vývoj úplne porovnateľný so zdravým dieťaťom.

Vaše časté situácie - Novorodenci a deti

Príklady: Moje bábätko/dieťa nepriberá na hmotnosti, ako by malo. Je drobnejšie než jeho vrstovníci. Moje bábätko/dieťa nedokáže prijať také množstvo mlieka či bežnej stravy zodpovedajúcej jeho veku.

Dôležitosť výživy v ranom veku

Správna výživa dieťaťa si vyžaduje pozornosť v každom veku, kľúčovým obdobím je vek od narodenia do 6 rokov, ktoré znamená najvýraznejší vývoj a rast v živote človeka.

Nevyvážená alebo nedostatočná výživa (= rozdiel medzi príjmom a požiadavkami organizmu) môže ovplyvniť tak rast, ako aj vývoj vášho dieťaťa teraz aj v neskoršom veku, a to obzvlášť v období choroby. Môže viesť k nedostatku energie, ktorú dieťa potrebuje na každodenné aktivity a na rast a vývoj, nedostatok bielkovín, vitamínov (napr. vitamín D, A, B) a minerálnych látok (napr. vápnik, jód, železo). Preto je také dôležité uistiť sa, že vaše dieťa dostane všetky potrebné živiny vo vyváženom množstve počas obdobia svojho rastu.

Neprospievanie u detí

Neprospievanie je stav, keď je jedinec menší a drobnejší, než sú jeho vrstovníci rovnakého pohlavia. Je často spôsobené podvýživou spojenou s ochorením.

Ochorenie spojené s podvýživou môže znamenať

  • zvýšené požiadavky organizmu na energiu a ďalšie živiny – vášmu dieťaťu nebude stačiť bežná porcia jedla na pokrytie jeho energetických a výživových potrieb
  • problémy spojené s trávením a vstrebávaním živín – dieťa dostáva dostatočnú a vyváženú stravu, funkcie jeho tráviaceho systému sú však narušené, a preto nedokáže prijatú stravu spracovať a využiť
  • nechutenstvo – dieťa nemá o jedlo taký záujem, ako ste zvyknutí, a nedokáže preto pokryť energetické a výživové potreby organizmu

Ako spoznám, že moje dieťa neprospieva

Neprospievajúce dieťa lekár často ľahko rozpozná na prvý pohľad, pretože je menšie a drobnejšie, než sú jeho vrstovníci rovnakého pohlavia. Môže sa prejaviť aj na jeho „nezdravej“ farbe pleti a letargii. Medzi dlhodobé a závažnejšie následky neprospievania patrí oneskorenie rastu, zvýšená chorobnosť, dlhšia hospitalizácia.

Neprospievanie sa dá tiež určiť pomocou sledovania hmotnosti a výšky vášho dieťaťa v dlhšom období. Na to slúžia tzv. rastové grafy (percentilové grafy), ktoré spravidla používa na sledovanie rastu a vývoja vášho dieťaťa pediater na pravidelných kontrolách.

Po stanovení diagnózy neprospievania zistí pediater jeho príčinu. Tou môže byť ochorenie spojené s nedostatočnou a/alebo nevyváženou stravou. V prípade, že vaše dieťa nebude schopné doplniť potrebnú chýbajúcu energiu a živiny pomocou jeho bežnej stravy, môže pediater vášmu dieťaťu predpísať alebo odporučiť prípravky enterálnej výživy pre deti na pokrytie chýbajúcej energie a živín.

Vaše časté situácie - Novorodenci a deti

Hovorí sa, že tehotenstvo patrí k jednému z najkrajších období v živote každej ženy. Okrem šťastia a radosti z očakávaného príchodu nového člena rodiny však tehotenstvo sprevádza množstvo neznámeho a nového, čo je spojené aj s obavami, či všetko bude prebiehať, ako má. Keď však pôrod začne skôr a bábätko sa narodí predčasne, v okamihu sa celej rodine obráti život naruby.

Predčasný pôrod

Za predčasný pôrod sa považuje ten, ktorý nastane pred ukončeným 37. gestačným týždňom tehotenstva. Bežné tehotenstvo trvá okolo 40 týždňov – teda 9 kalendárnych alebo 10 lunárnych mesiacov. Ak sa však narodí bábätko pred 38. týždňom tehotenstva, hovoríme o predčasne narodenom alebo tiež nedonosenom dieťati. V dnešnej vyspelej dobe je šanca na prežitie predčasne narodeného dieťaťa pomerne vysoká, a to vďaka znalostiam a pokročilej medicíne. Česká legislatíva stanovuje hranicu životaschopnosti plodu na ukončený 24. týždeň tehotenstva alebo pôrodnú hmotnosť 500 g. Darí sa zachraňovať aj deti mladšie či s menšou pôrodnou hmotnosťou, pretože už v 23. týždni má bábätko vyvinuté takmer všetko potrebné pre život, len v zmenšenej a nedokonalej, nevyzretej podobe. Všeobecne však platí, že čím skôr sa bábätko narodí, tým je jeho šanca na prežitie menšia.

 

Ako spoznať predčasný pôrod a aké sú jeho príčiny?

 

Prečítajte si náš článok o tom, prečo sa bábätko môže narodiť skôr a akými príznakmi sa prejavuje predčasný pôrod. 

https://www.nutriklub.cz/clanek/predcasny-porod

Nie ste v tom sami

Ak sa vám bábätko narodilo predčasne, v priebehu chvíle na vás doľahne nepredstaviteľný nápor emócií. Možno si hovoríte, prečo práve naše bábätko? Veď ste urobili maximum, aby sa mu v brušku páčilo, a naraz ste v situácii, v ktorej žiadny rodič na svete byť nechce. Každý rok sa na celom svete narodí 15 miliónov detí pred ukončeným 37. týždňom tehotenstva, teda príliš skoro [1]. Tieto deti majú množstvo zdravotných komplikácií, ktoré sú tým závažnejšie, čím skôr sa dieťa narodí. 

Nedonosené bábätko

Predčasné narodenie je, čo sa týka detskej úmrtnosti a chorobnosti, príčinou číslo jeden [1]. Čím skôr sa dieťa narodí, tým menej je jeho telo pripravené na vonkajší svet a tým viac zvláštnej starostlivosti potrebuje, aby zostalo nažive [1]. Predčasne narodené deti môžu byť ohrozené množstvom postihnutí, ktoré ovplyvnia ich celý život. Rozsah značne závisí od toho, ako skoro sa narodili, aké zdravotné komplikácie si priniesli so sebou do života, od kvality starostlivosti, ktorej sa im dostalo počas pôrodu, a od obdobia, ktoré nasleduje [1].

Predčasne narodené deti by mali rásť a vyvíjať sa obdobným tempom, ako by sa vyvíjali v maternici matky počas rovnakého obdobia [2,3]. Pre „predčasniatka“ však neplatia obvyklé vývojové míľniky. Tieto bábätká v prvých týždňoch a mesiacoch čelia veľkej výzve a množstvu problémov. Neznamená to však nutne, že ich vývoj bude nejako oneskorený. Všetko závisí od mnohých faktorov a dĺžky trvania tehotenstva. 

Výživa u predčasne narodených bábätiek

U predčasne narodených bábätiek je potrebné najprv stabilizovať jeho životné funkcie. Hneď vzápätí prichádza na rad výživa. Tieto bábätká majú vysoké nutričné požiadavky, a tak pre ne existujú špeciálne prípravky (t. j. fortifikátory materského mlieka a proteínové doplnky), ktoré možno vhodne kombinovať s materským mliekom na základe odporúčaní  ošetrujúceho lekára, alebo ak nemôžu dostávať materské mlieko, sú tu špeciálne dojčenské mlieka. 

 

Referencie:

  1. Howson, Kinney, Lawn (Eds.). (2012) Born Too Soon: The Global Action Report on Preterm Birth. World Health Organisation. Geneva, Switzerland. 
  2. Klein (Ed.). (2002) J Nutr. 132(6 Suppl 1): 1395S-1577S. 
  3.  Agostoni et al. (2010) J Pediatr Gastroenterol Nutr. 50(1): 85-91.

Vaše časté situácie - Novorodenci a deti

Každé 3. dieťa má v dnešných časoch zvýšené riziko vzniku alergie. Vyplnením 4 jednoduchých otázok môžete zistiť, aké je riziko rozvoja alergie u vášho dieťaťa.

https://www.nutriklub.sk/riziko-alergie

Podklady pre kalkulačku poskytol popredný český pediater a alergiológ MUDr. Martin Fuchs.

Vaše časté situácie - Novorodenci a deti

Príklady: Moje bábätko trápia časté zápchy. Moje bábätko trápia časté koliky. Moje bábätko trpí častým grckaním. Moje bábätko často plače kvôli boľavému brušku.

Najmenší problém s trávením a tráviacim ústrojenstvom dokáže niekedy pekne potrápiť aj dospelého človeka. Keď však nejaká z ťažkostí tráviaceho systému stretne vaše bábätko, môže to vniesť celkovú nepohodu do života celej rodiny. Ako teda spoznať, čo vaše dieťatko trápi, a ako mu od tráviacich ťažkostí uľaviť?

Poznáte označenie FGID?

Pre celkové zdravie dieťaťa, jeho rast a pohodu je dôležitý zdravý tráviaci systém. Ten sa od narodenia bábätka stále vyvíja, čo môže občas viesť k prechodným ťažkostiam. Medzi tieto problémy sa radí tzv. regurgitácia čiže grckanie, zápchy, koliky či riedka stolica, označované v lekárskej terminológii ako funkčné gastrointestinálne ťažkosti – skrátene FGID. Drobné tráviace ťažkosti postihujú až 75% dojčiat 1,2,3.

Reflux a grckanie

Občasné „grckanie“ mlieka po kŕmení je u dojčiat niečo úplne normálne a nič, čo by vás ako rodiča malo znepokojovať. Určite ste sa s tým stretli v rôznych filmoch či seriáloch, alebo ako s vtipnou historkou vašich priateľov. Pokiaľ je ale grckanie častým javom po každom kŕmení alebo vo väčšom množstve, môže vaše dieťatko trpieť refluxom. K tomu zvyčajne dochádza v dôsledku nezrelosti tráviaceho systému, kedy predovšetkým pažerákový zvierač, ktorý plní funkciu záklopky, nie je dostatočne silný pre udržanie obsahu žalúdka a časť obsahu sa tak vracia späť von. V priebehu prvého roku života vášho dieťaťa tento „záklopkový“ mechanizmus dostatočne posilní a reflux odznie.

 

AKO BÁBÄTKU POMôcť?


Ak máte podozrenie, že vaše bábätko často a príliš grcká, konzultujte jeho stav s pediatrom. Obvykle postačia na zvládnutie základné opatrenia ako:


• Ukladať dieťa do zvýšenej polohy (hlavička by mala byť vyššie než jeho nožičky – napr. podložíme nohy postele v hlavovej časti)

  • • Ukladať dieťa viac na ľavý bok do postieľky a po kŕmení nosiť tak, aby si nekrčilo bruško

Výživa pri refluxu a grckanie

Ak trápi vaše bábätko časté grckanie alebo reflux, odporúča sa stravu podávať v menších dávkach a častejšie. Vhodné je zahustenie, napr. karobovou gumou, čo je vláknina, ktorá absorbuje vodu a zahustí tak stravu, vďaka čomu môže obsah ľahšie zostať v žalúdku. Pre dojčatá sa vyrábajú špeciálne prípravky, ktoré obsahujú karobovú gumu a môžu sa podávať do časti odstriekaného materského mlieka priamo pred samotným dojčením, prípadne do niektorých typov umelých dojčenských mliek, ak bábätko nemôže byť dojčené. Ak teda máte dostatok mlieka, nemusíte prechádzať na špeciálne upravené dojčenské mlieka. Ak je však vaše dieťa na dojčenskom mliečku, zoženiete na trhu špeciálne upravené mlieka s karobovou gumou vhodné pri grckaní.

Výraznejšie grckanie alebo zvracanie môžu byť u niektorých detí prejavom alergie na bielkovinu kravského mlieka (ABKM). Tu je potom vhodnejšie zvoliť špeciálne upravené mlieka s hydrolyzovanou mliečnou bielkovinou. Výber vždy konzultujte so svojím pediatrom, ktorý vám pomôže určiť, či sa jedná o alergiu alebo za grckaním stojí iná príčina a podľa toho vám odporučí najlepšie riešenie pre vaše dieťatko. Pri podozrení na ABKM, pri ktorej má bábätko okrem zvracania zvyčajne aj iné problémy, sa podávajú špeciálne upravené mlieka, ktoré obsahujú extenzívne (vysoko) štiepenú mliečnu bielkovinu. U detí do 1 roka sa zvyčajne nevykonávajú krvné testy, a to z dôvodu neistej preukázateľnosti u týchto malých pacientov. Na stanovenie či vylúčenie ABKM sa používa tzv. eliminačno-expozičný test. V rámci eliminačného testu sa z jedálnička dieťaťa vylúči pôvodné mlieko a namiesto neho sa podáva mlieko so špeciálne štiepenou bielkovinou alebo dojčiaca mamička vyradí všetky potraviny obsahujúce mliečnu bielkovinu zo svojej stravy. Stav dieťatka po tomto období diéty mamičky alebo po podávaní takto upraveného dojčenského mlieka posúdi alergológ či pediater – zvyčajne po 3 týždňoch. Pokiaľ dôjde k zlepšeniu ťažkostí u dieťatka, skúsi sa znovu mliečnej bielkovine vystaviť (fáza expozície) – pod kontrolou lekára sa podá malé množstvo mlieka s neupravenou bielkovinou alebo mamička do svojej stravy zaradí mlieko či mliečny výrobok. Ak sa ťažkosti znovu objavia, je ABKM preukázaná a dojčiaca mamička sa znovu vracia k bezmliečnej diéte alebo dieťatko na špeciálnom mlieku zostáva aj naďalej. Ak k zlepšeniu stavu nedôjde alebo sa pri opätovnom vystavení mliečnej bielkovine ťažkosti znova neobjavia, hľadajú sa iné príčiny ťažkostí.

 

Zápcha u novorodenca alebo dojčaťa

Zápcha patrí k jednému z najčastejšie sa objavujúcich problémov, ktorým môžu naši najmenší čeliť. Každé dieťatko je iné, a preto aj zápcha môže mať rôzne podoby. Zvyčajne sa o zápche u detí hovorí vtedy, keď sa vaše dieťa nemôže vyprázdniť dlhšie ako 48 hodín, alebo je frekvencia vyprázdnenia stolice v rozmedzí dvakrát a menej za týždeň. Okrem časového intervalu sa zápcha u detí prejavuje aj veľmi tuhou až kamennou stolicou a veľmi často je pre bábätko vyprázdňovanie bolestivé.

Zvyčajne sa príčiny zápchy delia na organické (napr. ochorenie tráviaceho systému, či niektoré druhy nervového ochorenia a pod.) a funkčné (kedy je oslabená funkcia čreva). Zápcha môže byť spôsobená aj zmenou stravy, napríklad pri zavádzaní príkrmov či pri prechode z dojčenia na umelú dojčenskú výživu. Ale zápcha môže tiež v niektorých prípadoch signalizovať potravinovú alergiu – najčastejšie u detí do 3 rokov sa jedná o alergiu na bielkovinu kravského mlieka.

 

AKO MÔŽETE UĽAVIŤ VÁŠMU BÁBÄTKU OD PROBLÉMOV SPOJENÝCH SO ZÁPCHOU?


Navštívte náš Nutriklub – sprievodca tehotenstvom a materstvom, kde je pre vás pripravené plno zaujímavých článkov. Tipy, ako zmierniť ťažkosti spôsobené zápchou nájdete v článku tu: https://www.nutriklub.sk/clanok/zapcha-u-dojciat-a-batoliat

  

Pomôcť svojmu dieťatku od zápchy môže niekedy byť „beh na dlhú trať“ a vyžaduje dostatok trpezlivosti. U dieťaťa, ktoré je už na zmiešanej strave, môže pomôcť aj zmena jedálnička a zameranie sa na pitný režim dieťatka. Zápcha môže byť tiež vyvolaná podávaním veľkého množstva niektorých druhov potravín, u dojčiat ide najčastejšie o reakciu na často podávanú mrkvu či ryžu. Problém môže tiež vzniknúť z dôvodu jednostranného jedálnička. Pomôcť môžu tiež rôzne zeleninové polievky či riedené ovocné šťavy, a nezabúdajte tiež na dostatok tekutín. Ak už nie je vaše dieťatko dojčené, môžete mu po konzultácii s lekárom dopriať špeciálne upravené mlieko pre citlivé trávenie. Tieto mlieka zvyčajne obsahujú prebiotické oligosacharidy a špeciálnu zmes tukov.

Dojčenská kolika

Vedeli ste, že dojčenská kolika je jeden z najčastejších problémov, ktoré riešia mamičky sa svojím pediatrom hneď v prvých mesiacoch života ich bábätka? Dojčenské koliky sa objavujú až u štvrtiny detí bez ohľadu na pohlavie či sú dojčené, alebo dostávajú umelé dojčenské mlieko. Zvyčajne sa dostaví po niekoľkých týždňoch ich života a samovoľne odznievajú medzi 4. a 5. mesiacom.

Koliku u svojho bábätka zvyčajne spoznáte na základe dlhého a neutíšiteľného plaču, niekedy trvajúceho 2 až 3 hodiny či dlhšie, bez zjavnej príčiny. Plač nastáva zvyčajne skoro po kŕmení, kedy vášho najmenšieho trápia bolesti bruška, pričom môže dvíhať nožičky k hrudníku, zatínať pästičky a byť červený v tvári. Aj napriek tomu, že dojčenská kolika dokáže okrem vášho najmenšieho pekne potrápiť celú rodinu, dobrou správou je, že v priebehu niekoľkých mesiacov zvyčajne odznie sama.

Príčinou vzniku koliky môže byť takmer čokoľvek, od techniky kŕmenia, cez nedostatočné odgrgnutie po jedle, až po poruchu hybnosti čriev či ťažšie trávenie niektorej zo zložiek mlieka vedúcim až k alergii na bielkovinu kravského mlieka. Za kolikou však môže stáť aj úplne banálne príčina ako je nepohoda v rodine či istá nervozita, ktorú dokáže bábätko vycítiť. Kolika sa môže objaviť tiež ako jeden z následkov nedostatočného zastúpenia niektorých prospešných baktérií v črevách Vášho bábätka. Tzv. dysmikróbia môže byť príčinou bolestí bruška, ale napr. aj hnačiek.

 

TIPY, AKO NA DETSKÚ KOLIKU:


• Vytvorte doma kľudné a pohodové prostredie ako pre bábätko, tak pre seba, vyhnite sa stresovým situáciám

• Nastavte si so svojím bábätkom pravidelný režim – kŕmenie, kúpanie, spinkanie …

• Doprajte svojmu dieťatku dostatok pozornosti – hovorte na neho, hrajte sa s ním, spievajte, dotýkajte sa ho – podporujete tým aj rozvoj jeho komunikačných zručností

Masírujte mu jemne bruško

• Kolíšte bábätko v náručí v klbku či húpajte v zavinovačke

  

 

Výživa pri kolikách

So zvládaním kolík vám môže veľmi pomôcť aj správna výživa, a to nielen vášho dieťatka. Ak dieťa dojčíte, venujte pozornosť tomu, čo sama jete. Prostredníctvom nevhodnej stravy sa môžu do materského mlieka dostať látky, ktoré budú vaše bábätko nadúvať a spôsobovať mu celkovú nepohodu. Preto sa pri dojčení odporúča jesť také potraviny, ktoré nenadúvajú. Problémom môže byť aj kravské mlieko a výrobky z neho v strave matky (v prípade alergie na bielkovinu kravského mlieka u dieťaťa).

U nedojčených detí potom môžete po odporúčaní pediatra zmeniť náhradné dojčenské mlieko za špeciálne zloženie určené priamo pri dojčenských kolikách, ktoré obsahuje hydrolyzovanú bielkovinu, zníženému množstvo laktózy a zmes oligosacharidov. Vedľa špeciálnych mliek môžete skúsiť aj bylinky vo forme čajov či existujú aj rôzne kvapky. Nezabudnite však svoj výber konzultovať  so svojím pediatrom, ktorý podľa veku dieťaťa a jeho stavu najlepšie dokáže poradiť, čo je pre vášho najmenšieho v danom okamihu tým najlepším. Vyberajte bylinné čaje podľa vekového určenia na obale čaju, a podávajte ich len v takom množstve, aby nedošlo k zníženiu množstva vypitého mlieka.

 

Hnačky, bolesti bruška a iné ťažkosti

Medzi ďalšie funkčné gastrointestinálne problémy sa radí aj hnačka, ktorá zvyčajne môže byť vyvolaná kontaminovanými potravinami (zlé spracovanie, pokazené potraviny a pod.), vodou či nedostatočnou sterilizáciou riadu. Častým pôvodcom hnačky môžu byť aj vírusy a rôzne vírusové ochorenia.

Bolesť bruška u detí môže súvisieť už s vyššie uvedenými problémami, ako je kolika, zápcha, reflux pod. Môže však tiež súvisieť s ochorením tráviaceho traktu alebo iných orgánov.

Vaše bábätko môže odmietať stravu aj vďaka iným ťažkostiam, ktoré ho môžu potrápiť, napríklad nádcha. Kedy aj „len“ upchatý nos môže vyvolať neochotu až nechutenstvo prijímať potravu.

 Ak je niektorý z vyššie uvedených problémov dlhodobého charakteru, neváhajte sa obrátiť na svojho ošetrujúceho lekára a situáciu s ním konzultovať. Môžete tým tak predísť závažnejším stavom a vrátiť zas čoskoro pohodu do vášho spoločného rodinného života.

 

Chcete sa dozvedieť viac?


Stiahnite si našu brožúrku venujúcu sa tráviacim problémom u detí. Nájdete v nej informácie a praktické rady, ako tieto problémy jednoducho zvládnuť.


Stiahnuť tu (button): https://www.nutriklub.cz/media/90/original/nejcastejsi-zazivaci-potize.pdf  

 

Autor: Ing. Agáta Kubíčková

DiS. Andrea Řepová

 

Referencie:

1 Nelson SP et al., Prevalence of Symptoms of Gastroesophageal Refl ux During Infancy, Arch Pediatr Adolesc Med. 1997;151:569-72.

2 MUDr. Jan Schwarz, Dětská klinika FN a LF UK, Zácpa u dětí, frekvence a léčba; Pediatr. pro Praxi 2008; 9(6): 402–407.

3 Gregora, Martin: Kojenecké koliky. Pediatrie pro praxi (2010); 11 (4): 236-238.

Vaše časté situácie - Novorodenci a deti

Príklady: Nemám dostatok materského mlieka a musím začať prikrmovať alebo prestúpiť plne na náhradnú dojčenskú výživu. Vyskúšali sme s naším dieťatkom umelú dojčenskú / batoľaciu výživu a odmieta ju, čo mám robiť?

Dojčenie patrí k jednému z najprirodzenejších momentov každej mamičky. Čo však robiť, keď mamička dojčiť nemôže? Dôležité je si uvedomiť, že nejde o zlyhanie, a zistiť, čo je pravým dôvodom. Príčin nemožnosti dojčiť svoje bábätko môže byť celý rad. Preto je dôležité sa obrátiť na svojho pediatra a nájsť správne riešenie.

Rad mamičiek môže trápiť nedostatok materského mlieka, ktorý je často spôsobený nedostatočným časom matkinho tela sa adaptovať na výživové potreby bábätka. Dôležité je vytrvať a podporiť rôznymi spôsobmi tvorbu materského mlieka. Každá žena potrebuje iný čas k popôrodnej adaptácii. Zatiaľ čo u jednej ženy dôjde k spusteniu dostatočnej tvorby mlieka krátko po pôrode, u inej ženy to môže byť až po niekoľkých dňoch, výnimočne aj neskôr – za predpokladu, že snaha o dojčenie neustáva a bábätko je pravidelne prikladané. Veľmi dôležitý je práve stimul prsníkov, lebo pokiaľ nebude po mlieku dopyt, tvorba mlieka začne ustávať, alebo sa dokonca takmer ani nepohne. U detí, ktoré nemôžu byť dojčené, pretože sú príliš slabé a musia byť v inkubátore, je veľmi dôležité, aby si mamička prsia pravidelne odsávala, čím podporí tvorbu mlieka a akonáhle bude bábätko dostatočne silné, bude môcť prejsť od odsávania na dojčenie. Dôležité je nestresovať sa spočiatku malou tvorbou mlieka, dôverovať vlastnému telu a podporovať ho v jeho ceste – častejším prikladaním bábätka k prsníku. Len veľmi malé percento žien skutočne dojčiť nemôže. Stimuláciou prsníka pomocou kvalitnej odsávačky, dostatočnými spánkom, rozumným pitným režimom a kvalitnou stravou možno tvorbe mlieka pomôcť. U niektorých žien môže fungovať dobre aj homeopatia.

Popraskané bradavky, upchaté mliekovody a iné ťažkosti pri dojčení

Pre niektoré mamičky môže byť dojčenie veľmi bolestivá záležitosť z dôvodu popraskaných bradaviek. Väčšinou ide o dôsledok nesprávnej techniky dojčenia. Potrápiť vás môže tiež upchatý mliekovod čiže retencia mlieka. Tu môže pomôcť obklad a jemná masáž stvrdnutého miesta. V čase, kedy mamička nedojčí, je vhodný chladivý obklad, naopak tesne pred dojčením si môže mamička dať krátku teplú sprchu či priložiť teplý obklad, ktorý v spojení s veľmi jemnou masážou smerom k bradavke pomôže k tomu, aby sa mlieko lepšie uvoľnilo. Niektoré mamičky sa potom môžu stretnúť so zápalom prsnej žľazy (tzv. mastitída), ktorý môže mať veľmi podobné prejavy ako upchatý mliekovod. Niektoré bábätká a mamičky môže tiež potrápiť kvasinková infekcia (tzv. candida), ktorá sa prejavuje bielym povlakom na jazýčku bábätka a u mamičky svrbením bradaviek. Chcete sa dozvedieť viac? Detailné informácie nájdete v článku tu.

Začínam s umelým dojčenským mliekom

Či už ste sa rozhodla, že s dojčením prestanete, alebo z akéhokoľvek dôvodu dojčiť nemôžete a lekár odporučil podávanie dojčenského mlieka, je dôležité sa tým nestresovať a zostať v pokoji. Bábätko vycíti akékoľvek napätie a samo môže byť potom nesvoje – nepokojné a plačlivé. Na trhu dnes nájdete mnoho druhov náhradnej dojčenskej výživy, ktorá svojou kvalitou a vysokými štandardmi dokáže nutrične nahradiť materské mlieko. Vždy je najlepšie všetko konzultovať so svojím pediatrom. Dôležité je vyberať umelé dojčenské mlieko podľa veku dieťaťa a prípadne podľa špecifických potrieb bábätka – existujú špeciálne mlieka pri kolikách, grckaní, alergii na bielkovinu kravského mlieka a pod.

Syndróm prvej fľaštičky

Keď už máte po porade s pediatrom vybrané vhodné dojčenské mlieko pre vaše dieťatko, je potrebné sa pripraviť na možné ťažkosti. Prechod z materského mlieka na iné mlieko môže byť pre bábätko náročný. Bábätko si musí zvyknúť na nové chute i fľaštičku. Často môže tiež odmietať nový spôsob sania, ide o tzv. syndróm prvej fľaštičky, ktorý môže niekoľko dní trvať. Preto nie je dobré často skúšať nové značky a druhy mliek, ale je potrebné vytrvať u jedného. Pre dieťatko je to veľká zmena a potrebuje svoj čas si zvyknúť na úplne nový rituál.

 

Autor: Ing. Agáta Kubíčková

DiS. Andrea Řepová

Vaše časté situácie - Novorodenci a deti