Sonda/PEG

Príklady: Môjmu dieťaťu museli zaviesť PEG. Dedka kŕmime do hadičky na bruchu. 

Ak lekár vyhodnotí, že vy alebo váš blízky neprijímate dostatočné množstvo stravy ústami , alebo to vyžaduje aktuálny zdravotný stav či liečba, môže Vašu výživu zabezpečiť prostredníctvom sondy. 

V prípade potreby krátkodobej nutričnej podpory sa pacientom obvykle zavádza nazogastrická sonda. Pri predpoklade dlhodobého živenia sa zavádza hadička perkutánnou endoskopickou gastrostómiou (PEG).

Zavedenie sondy je nenáročná procedúra. Nazogastrickú sondu obvykle zavádza zdravotnícky personál na oddelení. Cez nosový otvor je sonda zasunutá pacientovi až do žalúdka. Pre zavedenie PEG je väčšinou potrebné objednanie sa na gastroskopický zákrok a sonda je vyvedená zo žalúdka cez brušnú stenu. Pacient tak má na bruchu hadičku, do ktorej je následne aplikovaná sondová enterálna výživa, lieky a voda. Nemusíte sa báť, pretože ani aplikácia výživy, ani bežná starostlivosť o sondu nebolí. Časom zistíte, že PEG môže byť pre Vaše okolie nenápadný a nemusí znamenať ani veľké obmedzovanie v bežných aktivitách.

Konkrétnu sondu a metódu zavedenia určí Váš lekár. Taktiež by vám mal zabezpečiť vhodnú sondovú výživu a zdravotnícky materiál na aplikáciu výživy (striekačky, sety). Po prepustení z nemocnice navštívte vášho obvodného ošetrujúceho lekára, s ktorým budete konzultovať ďalší postup. 

Referencie:

  1. Medical Nutrition International Industry. Better care through better nutrition: Value and effects of medical nutrition. A summary of the evidence base.[Internet]. Retrieved from: https://european-nutrition.org/wp-content/themes/onca-theme/ pdf/download.php? id=1027 [13.12.2018].

Vaše časté situácie - Dospelí a seniori